Akademik Çeviriler

Kalite Tercüme'nin ana müşteri kitlelerinden birisi de yerli ve yabancı üniversitelerde ve kurumlarda görev yapan akademisyenler ve araştırmacılardır. Akademisyenlerin SCI/SSCI gibi indeksli yabancı hakemli dergilerde yayınlatacakları makalelerinin; konferans, sempozyum, seminer, kongre, panel gibi etkinliklerde sunacakları tebliğlerin; ve hazırlayacakları profesörlük tezi, doçentlik tezi, doktora tezi ve yüksek lisans tezi gibi çalışmalarında yardımcı olmak üzere çeviri yapmaktayız.

Bunun yanı sıra kitap bölümleri, araştırma raporları, ders notları, makale değerlendirmeleri, posterler, mülakatlar, editör yazışmalarının da çevirisini yapıyoruz.

Editing (redaksiyon), paraphrase (yeniden yazım, re-writing) ve transkripsiyon alanlarında da hizmet veriyoruz. Akademisyenlerce hazırlanmış İngilizce metinlerin editing/proofreading çalışmasını ana dili İngilizce olan ve akademik kariyere sahip olan editörlerimiz yapmaktadır.

250 tercüman ve 50 editörle, 200'ü aşan akademik alanda şimdiye kadar yaklaşık 27.000 akademik çalışmanın çevirisini ve editing işlemini gerçekleştirdik.

Akademisyenlerin bireysel çalışmalarının yanı sıra Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ihtiyaç duydukları çevirileri de üstleniyoruz.

ISO 9001, ISO 27001 ve EN 15038 sertifikasyona sahip bir tercüme bürosu olarak kaliteli yönetim sistemini, bilgi güvenliğini ve kaliteli çeviriyi garanti ediyoruz. Kişisel ve müşterilere özel bilgi ve belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin önemini bilincindeyiz.

Tercümanlarımız lisans veya lisansüstü eğitimlerini ülkemizin önde gelen üniversitelerinde ve yurt dışındaki üniversitelerde tamamlamışlardır. Kendi akademik alanlarının bilgisine, terminolojisine hâkim oldukları gibi aynı zamanda aldıkları lisansüstü eğitim sayesinde bir akademik çalışmanın nasıl yapılacağı konusuna da hâkimdirler. A sınıfı hakemli yabancı dergilerde yayınlanacak makalelerin çevirisinin ne kadar bilgi, beceri ve titizlik gerektirdiğinin de bilincindedirler. Tercümanlarımız akademik çeviri alanında en az 10 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Akademik tercüme ekibimizde çeşitli üniversitelerde görev yapan tıp doktorları, diş hekimleri, sağlık personeli, eczacılar, biyologlar, kimyagerler, genetik uzmanları, tüm alanlardan mühendisler, mimarlar, avukatlar, eğitim personeli, arkeologlar, sosyologlar, psikologlar, tarihçiler, iktisatçılar, finans ve bankacılık uzmanları, eski diplomatlar ve iletişim uzmanları yer almaktadır.

Tercüme ekibimizce çevirisi yapılmış ya da doğrudan İngilizce hazırlanmış metinlerin editing/proofreading çalışmasını ana dili İngilizce olan Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı veya Kanadalı yüksek nitelikli editörlerimiz yapmaktadır.

Editörlerimizin tamamı dünyanın önde gelen üniversitelerinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptirler. Ortalama 16 yıllık deneyimleri vardır. Editörlerimiz arasında halen üniversitelerde görev yapan veya emekli olmuş akademisyenler de bulunmaktadır. Editörlerimizin büyük çoğunluğunun çeşitli dergilerde ve yayınevlerinde editörlük ve hakemlik tecrübeleri vardır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimiz aşağıdaki üniversite, kurum ve kuruluşlardan sertifikalara sahiptirler veya bu kuruluşların üyesidirler:

 • American Medical Writers Association (AMWA)
 • Board of Editors in the Life Sciences
 • Council of Science Editors
 • Association of Earth Science Editors
 • Editorial Freelance Association
 • Complete Medical Communications
 • American Copy Editors Society
 • Institute of Professional Editors
 • SENSE
 • Editors' Association of Canada
 • Board of Editors in the Life Sciences (BELS)
 • Copyediting Listserve
 • Society for Editors and Proofreaders

Çeviri, editing ve proofreading olmak üzere 3 aşamalı bir süreç uyguluyoruz. Editörlerimizce yapılan düzeltmeler tekrar çeviriyi yapan tercüman tarafından kontrol edilerek metine son hali verilmektedir.

Herhangi bir hataya meydan vermemek için proje sürecinde ihtiyaç duyulduğunda metnin yazarıyla iletişim kuruyoruz.

Her akademik alanla ilgili hazırlamış olduğumuz terim veritabanlarını Trados MultiTerm yazılımı ile çeviriye entegre ediyoruz. Böylece terim hatası içermeyen ve iç tutarlılığa sahip çeviriler yapıyoruz. Müşterilerimizin tercih ettikleri terim karşılıklarını veritabanında güncelleyebiliyoruz.

Bir terime karşılık bulmak kadar kritik olan diğer bir nokta da bulunan karşılığın ilgili literatürde akademisyenlerce kabul görmesi ve yaygın olarak kullanılıyor olmasıdır. Bu amaçla, bazı terimler için literatürde kullanılmayan sözlük karşılıklarını kullanmak yerine, internette daha önce yapılmış çalışmaları inceliyoruz ve burada kullanılan karşılıkları da dikkate alıyoruz.

Kaynak metinlerde cümle düşüklükleriyle ya da tam olarak anlaşılamayan cümlelerle karşılaşmamız halinde mutlaka metnin yazarıyla iletişime geçiyoruz. Yani rastgele çeviriler yapılmasının doğru bir yaklaşım tarzı olmadığını biliyoruz.

Çevirilerde metnin özüne sadık kalınmakta, zor cümlelerde kolaycılığa kaçmak gibi yollara asla başvurulmamaktadır.

Uzun Türkçe cümleler bire bir İngilizce'ye çevrildiğinde, iki dilin farklı sentaksa sahip olması nedeniyle aynı akıcılığı sağlamak güç olabilmektedir. Bu tür durumlarda yazarın bilgisi dahilinde bu cümleleri bölerek tercümesini yapıyoruz.

Çeviri tamamlandıktan sonra, proje ile görevlendirilen editör metin üzerinde detaylı bir şekilde editing çalışması yapar. Bu aşamada cümle yapıları, terimlerin doğruluk denetimi, anlam kaymalarının önlenmesi, eksik kısımların tespiti, yazım hatası denetimi, noktalama işaretlerinin denetimi ve kültürel hassasiyet taşıyan noktaların denetimi ve terim veritabanlarına, stil kılavuzlarına ve kontrol listelerine göre kontrollerin yapılması çalışmaları gerçekleştirilir.

Metinde yapılan düzeltmeler MS Word’deki “Değişiklikleri İzle” (Track Changes) özelliği kullanılarak bilginize sunulur. Açıklama ve öneriler ise “Yeni Açıklama” özelliği ile sağ marjinde verilir. Editing çalışmalarında dil kontrolünün yanı sıra makalenizin yapısını ve sunum şeklini de inceleyerek eksik veya hatalı durumları bildirerek önerilerde bulunuyoruz.

Bazı dergiler makalenin ana dili İngilizce olan profesyonel editörler tarafından gözden geçirilmesini ve bunun belgelenmesini şart koşmaktadır. Talep edildiğinde bu belgeyi sağlayabiliyoruz. Dil eleştirisi alan metinlerin ücretsiz olarak yeniden edit edilmesini garanti ediyoruz. Çeviri ve editing sonrasında her türlü müşteri geri bildirimlerini ve önerilerini dikkate alarak gerekli revizyonları yapıyoruz.

 • Akıcılığın ve okunabilirliğin sağlanması
 • Cümle kurgusu ve paragraf geçişlerinde akıcılığın sağlanması
 • Cümle yapılarının geliştirilmesi
 • Anlatım bozukluğu olan cümlelerin düzeltilmesi
 • Sunumun etkili ve sade hale getirilmesi
 • Zamanların konu alanına ve başlıklarına göre kontrolü
 • Gereksiz tekrarlar, fazlalıklar, çelişkiler ve konu dışı kısımların düzeltilmesi
 • Bilgi ve argümanların anlam belirsizliği içerip içermediğinin kontrolü
 • Amerikan ya da İngiliz İngilizcesi tercihine göre metnin uyarlanması
 • Teknik terimlerin kontrolü
 • Yöntem, teknik ve aygıt isimlerinin kontrolü
 • Akademik jargona uygun İngilizce sözcüklerin kullanılması
 • Akademik yazıma uygun şekilde doğru aktif/pasif yapıların kullanılması
 • Noktalama işaretlerinin denetimi
 • İmla hatalarının düzeltilmesi
 • Özne–fiil uyumunun sağlanması
 • A, an, the kullanımının kontrolü
 • Büyük/küçük harf kullanımının kontrolü
 • Kısaltmaların doğruluğunun kontrolü
 • Ölçü birimlerinin kontrolü
 • Simge ve değişkenlerin kontrolü
 • Fiil çekimi ve zaman kipi kontrolü
Paraphrase, aynı anlamı koruyacak şekilde orijinal cümlenin yeni bir üslupla yeniden kurgulanarak yazılması işlemidir. Başka yazarlara ait akademik çalışmalar, makaleler, raporlar, tezler, kitaplardan dolaylı alıntı yapılması durumunda paraphrase işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ana dili İngilizce olan deneyimli ekibimizle, akademik çalışmalarınız sırasında ihtiyaç duyduğunuzda paraphrase hizmeti sunuyoruz.

Konferans, seminer, mülakat, forum, panel, ders anlatımları ve sunumlara ait sesli ve görüntülü bir kaynağı yazılı forma dönüştürerek hızlı ve profesyonel transkripsiyon hizmeti sunuyoruz. Üniversiteler, akademisyenler, hukuk büroları, medikal kuruluşlar, toplumsal araştırma ve pazar araştırma ajansları, film şirketleri, medya kuruluşları ve devlet kurumları için etkili, güvenilir ve profesyonel transkripsiyon çözümleri sağlıyoruz. Her türlü dijital formatta transkripsiyon yapabiliyoruz.

Ses kaydını dinledikten sonra ilgili alanda uzman olan transkript uzmanımızı projeyle görevlendiriyoruz. Tüm transkript projelerini iki aşamalı bir süreçten geçiriyoruz. Her kayıt deneyimli bir dil uzmanı tarafından transkript edilir ve ikinci bir uzman tarafından doğruluk ve tamlık açısından kontrol edilir. Eğer herhangi bir kelime, ifade veya hece net olarak anlaşılamaz ise, bunlar köşeli parantez içerisinde belirtilir ve müşterinin onayına sunulur. Ayrıca müşterinin talep etmesi halinde transkriptlerin çevirisini de yapıyoruz.

Sistem Nasıl Çalışır?

Tüm belgeleriniz ve çevirileriniz kendi sunucularımızda saklı kalır. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde mobil cihazlardan verilerinize ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz Hizmet

7 gün 24 saat sorunsuz ve kesintisiz olarak bize ulaşabilirsiniz. Şirketinizin proje yöneticileri ile kendi proje yöneticilerimiz arasında etkin, hızlı ve verimli bir iletişim tesis ediyoruz.

Profesyonel Tercümanlar

Ekibimiz dil yetkinliklerinin yanı sıra kendi uzmanlık alanlarında iş ve çeviri tecrübesi kazanmış, lisansüstü eğitim derecelerine sahip 500+ tercümandan oluşmaktadır.