Askeri Çeviriler

Modern askeri teknolojiler ve savunma teknolojileri oldukça hızlı geliştiğinden, artık askeri terminoloji ve dil yapısı da günden güne gelişmektedir. Askeri tercümanlar bu değişim hızına ayak uydurmak zorundadırlar. Orduların yeniden yapılanması, yeni silah sistemleri ve askeri tekniklerin ortaya çıkışı ve yeni harp metotlarının denenmesi nedeniyle askeri terminoloji sürekli gelişim göstermektedir. Askeri çeviri spesifik bir disiplindir. Çoğu zaman derin bir askerlik bilgisi ve tecrübesi ile orduların hiyerarşik yapısına hâkim olmayı gerektirir. Bazı durumlarda hedef kitle çeşitli ordulardan ya da farklı eğitim ve kültür altyapısına sahip kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, tercüman bu hususu dikkate almak ve bu çok kültürlülüğü karşılamak zorundadır.

Bunlara ilaveten, askeri tercüman büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundadır. Tek bir kelimenin bile hatalı çevrilmesi eksik ya da ciddi yanlış anlamalara yol açabilir. Askeri teknik kullanım kılavuzlarının yanlış çevirisi silahların ya da askeri teknolojilerin yanlış kullanımına veya savunma stratejisinin bizatihi kendisinin yanlış kurgulanmasına neden olabilir. Bundan dolayı, askeri tercüman teknik ve hukuki alanlarda uzmanlaşmış olmalıdır.

Askeri terminolojiye tam hâkimiyet askeri tercüman için bir olmazsa olmazdır. Tüm askeri metinler, spesifik askeri ve teknik terimler, kısaltmalar ve deyimlerle doludur. Orduların da kendilerine özgü terim tercihleri olabilmektedir ki bu özellikle rütbe isimlerinde ortaya çıkmaktadır. Askeri kısaltmalar da tercüman için büyük bir güçlüktür. NATO'ya ait askeri metinler kısaltmalarla doludur ve tercüman bu kısaltma deryasında kaybolabilir.

Geniş terminolojinin yanı sıra askeri çeviriye özgü bir diğer husus, askeri çeviride mecazi ve duygusal ifadelerin olmamasıdır. Hedef dile vakıf olmak yeterli değildir, askeri deneyim ve bilgi birikimine de sahip olmayı gerekli kılar. Tercüman ilgili ülkenin silahlı kuvvetlerinin organizasyon yapısına, strateji ve taktiklerine, silah sistemlerine ve savunma tekniklerine aşina olmalıdır.

Bazı askeri eğitim ve harekâtların küresel nitelik kazanması ve giderek uluslararası hale gelmesi nedeniyle askeri bilgi ve dilin kendi kabuğuna çekilmemesi dinamik bir ortam doğurmaktadır. Askeri tercüme alanı dünya ordu yapılarının bilinmesini gerektirir. Dolayısıyla, askeri çevirinin uzman ellerden çıkması oldukça önemlidir. Modern askeri literatürün yanında harp tarihinin klasik öğretilerine de vakıf olmak günümüzün askeri dünyasını anlamayı kolaylaştırır.

Savunma ve askeri konularda çeviri yapmak bir anlamda bir ölüm kalım meselesidir. Tercüme edilmiş metinler komuta merkezlerine ve politika yapıcılara teslim edildiğinde, bir operasyonun gidişatını etkileyecek hayati kararlar alınacaktır. Askeri çeviriler üst düzeyde gizlilik ve temel konseptlere vakıf olmayı gerektirir. Bu metinler risk değerlendirmesi ve hareket tarzlarının tespitinde kullanılacağı için hiçbir şekilde hataya tolerans gösterilmemektedir.

Savunma faaliyetleri hem sivil hem de askeri faaliyetleri içerir. Savunma sektöründe telekomünikasyon sistemleri, savaş uçakları, denizaltılar, tanklar ve pekçok askeri araç, silah ve teçhizatın tedarikini yapan uluslararası şirketlerle etkileşim söz konusudur. Ayrıca birçok ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalar, protokoller sürece dâhil olur. Devletler arasındaki iletişimde yanlış anlamalara sebebiyet vermemek çok önemlidir ve bu çevirileri yapacak olan tercümanlar savunma sektörünün bilgisine ve jargonuna vakıf olmalıdır.

Üst düzeyde gizlilik gerektiren bu dinamik ortamda, tercih edilen tercümanlar askerlik konusuna hakim ve tecrübeli olmak zorundadırlar. Dil yeterlilikleri ihtiyacı karşılamada noksan kalabilir. Bunun yanı sıra terörizmle mücadele, insani yardım, barışı koruma gibi alanlarda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

Tercüme sektöründe bu çapta bilgi birikimine sahip tercüman sayısı sınırlıdır. Kalite Tercüme bünyesindeki askeri tercüman ekibi, kendi branşının bilgisine sahip, tecrübeli, hem Türkçe hem de İngilizce askeri terminolojiye hâkim askerlik altyapısı bulunan tercümanlardan oluşmaktadır.

Savunma ve güvenlik sektöründe bilgi güvenliği ve gizliliğin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. İhtiyaç duyulduğunda, tercüme edilecek dokümanın gizliliği için bir gizlilik anlaşması imzalıyoruz.

Çevirisini yaptığımız askeri metinler spesifik bir alana yönelik olduğu gibi kimyasal, mekanik, nükleer ve elektronik süreçlerin birleşimini içeren metinler de olmaktadır. Bunun yanı sıra askeri personel, teknisyenler, mühendisler ve destek personeli tarafından kullanılan metotları da kapsamaktadır. Bu dokümanların teknik boyutu yüksek düzeyde bir profesyonellikle ele alınmakta ve dokümanda sunulan bilgilerin orijinalliği korunmaktadır.

Tercümesini yaptığımız askeri metinler:

 • Balistik füzeler
 • Broşürler
 • Harp malzemeleri
 • Jet uçakları
 • Kataloglar
 • Keşif uçakları
 • Kullanım Kılavuzu ve Talimatları
 • Lazer güdümlü füzeler
 • Nükleer denizaltılar
 • Radarlar
 • Şartnameler
 • Savaş gemileri
 • Teknik öneriler
 • Teçhizat
 • Websiteleri
 • Zırhlı araçlar

Sistem Nasıl Çalışır?

Tüm belgeleriniz ve çevirileriniz kendi sunucularımızda saklı kalır. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde mobil cihazlardan verilerinize ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz Hizmet

7 gün 24 saat sorunsuz ve kesintisiz olarak bize ulaşabilirsiniz. Şirketinizin proje yöneticileri ile kendi proje yöneticilerimiz arasında etkin, hızlı ve verimli bir iletişim tesis ediyoruz.

Profesyonel Tercümanlar

Ekibimiz dil yetkinliklerinin yanı sıra kendi uzmanlık alanlarında iş ve çeviri tecrübesi kazanmış, lisansüstü eğitim derecelerine sahip 500+ tercümandan oluşmaktadır.