Değerlerimiz

Kalite Tercüme'nin etkileşim içerisinde bulunduğu tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerini tayin eden somut değerleri vardır. Bu değerler birbirimizle, müşterilerimiz ve ortaklarımızla ilişkilerimize yön verir. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenini kazanmayı ve muhafaza etmeyi her türlü maddi kazancın üzerinde görüyoruz.

 

Temel değerlerimiz gereği yüksek standartlarda iş ahlâkını muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda ortaklarımızın ve çalışanlarımızın da aynı hassasiyete sahip olmalarını istiyoruz. İş ahlâkını bir ütopya ya da fantezi olarak görmüyoruz. Yüksek etik değerlere bağlıyız.

Çalışanlarımızla ilişkilerde doğruluk ve şeffaflık ön plandadır, aynı yaklaşımı çalışanlarımızdan da bekliyoruz. Bu çizgiye sadık kalacak tercüman ve çalışanlarla yolumuza devam ediyoruz. Kurum içi huzur ortamını bozacak, kurum-müşteri ve kurum-çalışan arasındaki karşılıklı güveni zedeleyecek eylem ve davranışlara asla izin vermiyoruz.

İş ahlâkı değerlerine bağlılığın sürdürülmesini bir yönetim sistemi üzerinden yönetiyoruz. Bu ilkelerin çalışanlara duyurulması, eğitim programlarının hazırlanması ve verilmesi, kurum içinde etik sorunları değerlendirecek bir merciin belirlenmesi, gözlemlenen kural dışı davranışların aktarımının sağlanması, kurumun periyodik olarak genel etik denetiminden geçirilmesi ve bulguların şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılması toplu olarak kurum “iş ahlâkı” yönetim programını oluşturur.
Bizi farklı kılan unsurlardan birisi de müşterilerimizle ilişkilerde açıklık ve dürüstlükle hareket ederek karşılıklı güven tesis etmemizdir. Ne söz vermişsek, mutlaka yaparız. Gereğini yerine getiremeyeceğimiz bir sözü vermeyiz. Mazeretlerin arkasına sığınmak yerine zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimiz üzerine odaklanırız. Sorumluluğunu üstlendiğimiz işi mutlaka bitiririz.

Çeviri aşamasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklarda müşterilerimizi önceden bilgilendirir ve çözüm önerilerimizi sunarız. Hizmet odaklı, iletişime ve geri bildirimlere açık ve esnek bir yaklaşıma sahibiz.
Bize teslim ettiğiniz bilgileri ve belgeleri bir sır ve emanet olarak görüyoruz. Bu sırları hakkıyla koruyup yanlış ellere geçmemesini sağlamayı ahlâki bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda tercümanlarımız çeviri sırasında tüm gizlilik kurallarına uyarlar. Tercümanlarımıza teslim edilen tüm bilgi ve belgeler kesinlikle gizli kalır ve üçüncü kişilere veya kuruluşlara kesinlikle verilmez ya da yayınlanmaz. Tercümanlarımız metinlerde geçen hiçbir bilgiyi ifşa etmez ya da kendi çıkarları için kullanmazlar.

Tercümanlarımız kaynak metne sadık kalarak ellerinden geldiği kadar tam ve doğru çeviri yaparlar ve kaynak metnin dışında, anlamı değiştirecek eklemeler veya çıkarmalar yapmazlar. Tercümanlarımız çeviriyi tarafsız ve önyargısız olarak yapar ve önyargılı olunduğunu çağrıştıracak üslup ve ifadelerden kaçınırlar. Kişisel görüşlerinin çeviriye yansımamasına dikkat ederken müşteriye kaynak metinde yer alan biçimsel sorunların bildirilmesi ve faydalı olacak diğer hatırlatmalar dışında çeviriye kişisel yorumlarını eklemezler.
Kazancımızı helal yollardan elde etmek, haramlardan ve şüpheli durumlardan uzak durmak şiarımızdır. En küçük bir hileye ya da haksız kazanca bile izin vermeyiz. Rüşvet ve rüşveti çağrıştıran her türlü eylem ve girişimden uzak dururuz. İş yaptığımız ülkelerde ve toplumlarda geçerli olan rüşvetle mücadele yasalarına bağlıyız.
Mesleğimizi, işimizi ve insanları sevdiğimiz ve tüm bunlara saygı duyduğumuz için yaptığımız işin hakkını vermeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız kaliteli çevirilerin temelinde işimize gösterdiğimiz saygı, özen, iş disiplini ve gayret yatmaktadır. Müşterilerimiz daima birinci önceliğimizdir. Zorluklar karşısında yılmıyoruz ve müşterilerimiz için en karmaşık sorunları dahi çözüm odaklı yaklaşımımızla ele alıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda alternatifler üretiyoruz. Müşteri beklentilerinin ötesine geçiyoruz. Bizim asıl patronumuzun müşterilerimiz olduğunu biliyoruz.
"Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup 'Burada işini çok iyi yapan biri, dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş' desinler. (Martin Luther King)
Rehberlik eden ve kolaylaştıran bir tutumu teşvik ediyoruz. Ekibimizi kendi beceri ve rollerini çalışmalarına yansıtmaları hususunda destekliyoruz. Çalışanlarımıza günlük iş kapasitesinin üstünde iş yüklememeye dikkat ediyoruz. Başarılı olduğumuzda çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Çalışanlarımızın iş akdinde yer almayan haklarına da saygı duyuyor ve bu hakları koruyoruz. Ölüm, doğum, düğün, bayram ve benzeri özel günlerde onları destekliyoruz.
"İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz" ölçüsü düsturumuzdur. Çalışanlarımızın hak ettiğini kuruşu kuruşuna zamanında ödemek ve kul hakkına değer vermek vazgeçilmez prensiplerimiz arasındadır. Hırs ve ihtirastan uzak durmaya gayret ediyoruz.
Hiçbir zaman bulunduğumuz seviyeyi yeterli görmüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gelişimin sürekli olması gerektiğini biliyor ve buna önem veriyoruz. Dar kalıplara sıkışmadan sınırları zorluyoruz. Daha iyiye ulaşmak için sürekli kendimizi sorguluyoruz. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için orijinal çözümler üretiyoruz. Başarmak ve sürekli ileriye gitmek daha iyisini yakalamak adına bize güç veriyor. Her zaman bir adım önde gidiyoruz.
Pozitif insan ilişkilerine değer veriyoruz. Düşünce ve tavırlarımızın çalışma arkadaşlarımızı etkilediğini biliyoruz ve birbirimizi destekleyerek sinerji yaratıyoruz. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza saygı ve profesyonellikle yaklaşırız. Kaliteli çeviri yapmak için gerek fiziksel şartların uygun olması gerekse tercümanların psikolojik olarak çeviri yapmaya hazır olması gerektiğini biliyoruz.

 

Sistem Nasıl Çalışır?

Tüm belgeleriniz ve çevirileriniz kendi sunucularımızda saklı kalır. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde mobil cihazlardan verilerinize ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz Hizmet

7 gün 24 saat sorunsuz ve kesintisiz olarak bize ulaşabilirsiniz. Şirketinizin proje yöneticileri ile kendi proje yöneticilerimiz arasında etkin, hızlı ve verimli bir iletişim tesis ediyoruz.

Profesyonel Tercümanlar

Ekibimiz dil yetkinliklerinin yanı sıra kendi uzmanlık alanlarında iş ve çeviri tecrübesi kazanmış, lisansüstü eğitim derecelerine sahip 500+ tercümandan oluşmaktadır.