Sıkça Sorulan Sorular

Eğitimli dil uzmanlarımız, on yıllara dayanan deneyimleri ve kültürel farklılıklar hakkındaki birikimleri sayesinde, kaynak metinlerde vermek istediğiniz mesajın hedef dilde kaybolmayacağını garanti ederler. Mevcut ve potansiyel müşterilerimiz bu başlık altında çeviri hizmetleriyle ilgili sorularına yanıtlar bulabilirler.
Kalite Tercüme için ofis bünyesinde veya freelance çalışan tüm tercümanlar ve editörler en az 5 yıllık çeviri deneyimi olan kalifiye dil uzmanlarından oluşmaktadır. Başka tercüme bürolarının aksine, biz yarı zamanlı çalışan, üniversite öğrencisi gibi ucuz kaynaklara başvurmuyoruz. Bir tercüman Kalite Tercüme için çalışmaya başlamadan önce çok detaylı bir eleme ve değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Her şeyden önce iyi tercümanlar gerek kaynak gerekse hedef dilde dilbilgisi ve sözdizimi (sentaks) açısından üst düzey hakimiyete sahiptirler. Tercümanlar çoğunlukla metinleri kendi ana dillerine çevirirler (çift yönlü kaliteli tercüme yapabilme becerisine sahip tercümanların sayısı nispeten azdır). İyi tercümanların kaynak metnin anlamını hedef dilin kültürü ve dile özgü normlar ile birleştirebilme yeteneğine ve kelimelerden hangisini diğerine tercih etmesi gerektiğine dair deneyime sahiptirler. İyi tercümanlar dil becerilerini kendi ülkelerinde yayınlanan ve dil açısından otorite olan gazete, dergi ve mesleki yazıları takip ederek korurlar.

Çeviri çok fazla dikkat ve ayrıntılara önem verilmesini gerektiren bir iştir. Çoğu kişi bir dilde akıcılığa sahip olunmasının kişilerin tercüman olmaları için yeterli olduğunu zanneder, ancak aslında böyle değildir.

Bir çeviri okunurken eğer metin doğrudan hedef dilde yazılmış gibi hissediliyorsa, bu çeviri kalifiye bir tercüman tarafından yapılmıştır.

Evet. Kalite Tercüme tarafından çevirisi yapılan her çeviri herhangi bir resmi amaca binaen tasdik ettirilebilir.
Bize gelen çeviri taleplerinin çoğunluğunu şirketlerden almaktayız, ancak sık sık münferit kişilere de hizmet vermekteyiz ve çeviri ihtiyaçlarını karşılamada onlara yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
İşleri telefon ve email yoluyla organize edebiliyoruz. Ancak çok daha büyük çaplı ve karmaşık projelerde sizinle şahsen görüşmemiz faydalı olabilir. Siz hangisini tercih ediyorsanız, çalışmalarımızı o şekilde yürütmemiz mümkündür.
Dünya çapında yüzlerce dil bulunmaktadır. Bir tercüme bürosunun dünyadaki tüm dillerde çeviri hizmeti sunduğunu iddia etmesi gerçekçi değildir. Biz en üst kalitede hizmet vermeyi ön planda tuttuğumuz için halihazırda 40 dil çiftinde çeviri yapıyoruz.
Kalite Tercüme'nin tercüman ağı çok geniştir. 500'ün üzerindeki tercümanımızla teknik, hukuk, medikal, akademik, pazarlama, vb. A'dan Z'ye tüm alanlarda çeviri hizmeti veriyoruz.
Gerçek formatı ve yerleşimi orijinal metne uyacak şekilde koruyarak her tür basılı ya da elektronik formattaki belgenin çevirisini yapabiliyoruz. Çevirisini yaptığımız kaynak dosya formatları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
 
Ofis Masaüstü Yayıncılık Web Yazılım
Word Quark Xpress HTML ve XHTML C, C++, C# ve Java
PowerPoint FrameMaker PHP, JSP, ASP, ASPX Perl, Python
Excel Illustrator Javascript rc, ResX, exe
Access PageMaker Ruby PO, Properties
Open Office InDesign User-defined XML User-defined XML
Plain Text Photoshop - MySQL, Postgres, Oracle
Autocad - - Access, SQL Server, DB2
PDF - - XLIFF, TXML
Evet, çevirileri tasdikli olarak teslim edebiliyoruz. Çevirinin aslına uygun ve doğru olduğuna dair bu tür tasdikli çeviriler, genellikle resmi kurumlar ve üniversiteler tarafından istenilmektedir. Doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, göçmenlik başvurusu, diploma, transkript, yüksek öğrenime kayıt, boşanma kararları ve benzeri birçok belgenin çevirisi tasdikli olarak sunulmaktadır.
Bu noktada tercüman tarafından verilen yeminli belge ile noter onayı birbirinden farklıdır. Tercüman çevirisini yaptığı her sayfanın arkasına veya ayrı bir belgeye çeviriyi bilgisi dahilinde eksiksiz ve doğru olarak yaptığına dair yazılı beyanda bulunur. Tercümanın vereceği yeminli beyan ücretsizdir. İkinci tasdik şekli ise yapılan çevirinin noter tarafından onaylanmasıdır. Noter tarafından yapılan tasdikler için ayrıca noter ücreti alınmaktadır. Bu ücret sayfa sayısına bağlı olarak ilgili noter tarafından belirlenmektedir.
Tasdikli çevirinizi kullanacağınız ülkenin yetkili makamlarına, konsolosluk veya büyükelçiliğine tasdik ettirmeniz gerekecektir; bu ülkeden ülkeye ve duruma göre farklılık gösterebilmektedir.

Bir belgeyi tasdik etmek içeriğini doğrulamak anlamına gelmektedir. Kalite Tercüme bünyesinde çalışan yeminli tercümanlar dışında başka kişiler tarafından yapılmış belgelerin tasdikini yapmıyoruz.

Evet. Doğrudan web sitenizin kaynak kodu üzerinden çalışabiliriz. Talebiniz üzerine web sitesi dosyalarınızı gezinime hazır olacak şekilde yerine yerleştirebiliyoruz.
Proofreading daima tavsiye ettiğimiz bir işlemdir. Çeviriler büromuz bünyesinde çalışan ve ilgili alanın teknik bilgisine hakim editörlerimiz tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilir. Bu hizmetin çeviri için gereken standart süreye ilave bir süre gerektireceğini lütfen unutmayınız. Ayrıntılar proje talep safhasında görüşülecektir.
Dosya transferini çeşitli yollarla yapıyoruz.
 1. Websitemizde bulunan dosya transferi paneli vasıtasıyla kullanıcı adı ve parolanızı girerek dosyaları yükleyebilir veya çevirileri indirebilirsiniz.
 2. Kaynak dosyaları info[at]kalitetercume.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 3. Kaynak dosyaları +90 324 327 15 11 numaralı faksa gönderebilirsiniz
 4. Adresimize posta veya kargo ile gönderebilirsiniz.
 5. Dosyaları elden teslim edebilirsiniz.
 6. Kaynak dosyaları yüklemek üzere sizin elektronik ortamınıza erişmemize de izin verebilirsiniz.

Çevirisi yapılmış metinleri talebinize göre web sitemiz üzerinden, e-posta ile, elden, posta veya kargo vasıtasıyla da teslim edebiliriz.

Mümkün olduğunca kaynak dosyaların elektronik versiyonlarını almayı tercih ediyoruz. Ancak elektronik ortamda hazırlanmış kaynak metinlerde okunamayan kısımların olması halinde, orijinal dosyayı da isteyebiliyoruz.

Çevirisi tamamlanmış belgeleri, aksi talep edilmediği müddetçe, orijinal belgenin formatına uyacak biçimde teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için Masaüstü Yayıncılık (DTP) gibi ayrıca ücretlendirilen bazı hizmetlere de başvurmamız gerekebilmektedir. Bu seçenekler proje talep safhasında görüşülmelidir.
İyi bir çeviri kaynak metnin anlamını hedef dile açıkça aktarmalıdır, akıcı ve anlaşılır olmalı, yazım ve dil hatası içermemelidir. Kalite Tercüme'yi seçtiğiniz için çevirinizin kalitesinden emin olabilirsiniz. Çünkü biz çeviri piyasasının en iyi tercümanlarıyla çalışıyoruz ve her kelimenin, her cümlenin detaylı olarak kontrol edildiği üç aşamalı kalite güvence süreci uyguluyoruz.
Çevirinizi teslim aldıktan sonra bir hafta içerisinde çeviri ile ilgili konuları veya şikâyetlerinizi bize bildirebilirsiniz. Bu durumda çevirinin sizin yüksek kalite beklentilerinize hitap etmediğini ve/veya size taahhüt ettiğimiz kalitede olmadığını değerlendirirsek çeviri üzerinde tekrar çalışarak gerekli revizyonu yaparız. Bizim kusurumuza dayalı olmayan değişiklikler istemeniz halinde, ilave ücret alınabilir.
Çeviri kalitemizi görmeniz amacıyla 300 kelimeye kadar deneme çevirisini memnuniyetle kabul ediyoruz. Müşteri gizliliği sebebi ile yapmış olduğumuz çevirilerden örnek göndermek yerine sizin bize göndereceğiniz bir örnek metni tercüme edilebiliriz. Deneme çevirisinin teslim süresinin değil, yalnızca çeviri kalitesinin test edilmesi amacıyla yapıldığı dikkate alınmalıdır.

Her aşamada değişiklikleri ele alabiliriz. Küçük değişiklikler fiyata dahil edilmeyebilir, ancak büyük çaplı ilaveler ücrete tabi olacaktır.

Hayır. Kalite Tercüme yalnızca üst düzeyde kaliteli ve profesyonel tercümanlarla çalışmaktadır. Uygun olduğunda, CAT aracı olarak adlandırılan çeviriye yardımcı yazılımları kullanmakla birlikte, Kalite Tercüme hiç bir projede makine çevirisi kullanmamaktadır. Makine çevirisi yazılımları oldukça hatalı çeviriler üretir. Google Translate ve benzeri araçlar sadece metnin konusu ile ilgili genel bir fikir verebilir.

Her projenin kendine özgü olması ve bunu etkileyen birçok faktör bulunması sebebiyle ihtiyaç duyulan süre için bir genelleme yapmak mümkün değildir. Çeviri teslim süresini, metnin hacmi, içeriğin zorluğu ve karmaşıklığı, formatlama ihtiyacı, masaüstü yayıncılık, teslim şekli gibi çeşitli faktörler belirlemektedir.

Ancak, çevirilerinizin tamamlanması için gerekli olan süreyi belirlemenin en basit yolu bize e-posta ile başvurmanızdır. Müşteri temsilcilerimiz projenizi inceleyerek size teklifimizi sunacaklardır. Acil işleriniz için, ne zaman teslim edilmesini istediğinizi bildiriniz.

Projenin konusuna bağlı olarak hacimli ve teslim süresi kısa olan çevirilerinizde, ilgili alanın teknik bilgisine hakim tercümanlardan oluşan proje ekipleri oluşturarak bu tür taleplerinizi karşılayabiliyoruz. Terminoloji ve üslup birliğini sağlamak için, bu tür projeleri online çalışan Trados Groupshare modülü üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu sayede projede yer alan tercümanlar birbirlerinin yaptığı çeviriyi ve kullandığı terminolojiyi anlık olarak görebilmektedirler.

Her bir çeviri projesinin ücreti, kaynak materyalin türü (web sitesi, kişisel yazışmalar, resmi el kitapçıkları, medikal dokümanlar), çevrilecek metnin uzunluğu, tasdikli veya tasdiksiz istenmesi, teslim süresi, projenizin hangi dillere veya dillerden çevrilmesini istediğiniz gibi birçok faktöre bağlıdır. Örneğin, genel içerikli bir Word metni ile çeşitli grafikler içeren bir broşürün fiyatı farklıdır. Bunun yanı sıra, en çok talep edilen ve tercüman kaynağı geniş olan dil çiftlerinde birim fiyatlar göreceli olarak daha düşüktür.

Fiyatlandırmayı kaynak metin ve boşluksuz 1000 karakter üzerinden yapıyoruz. Fiyatlandırmada hiçbir zaman sayfa birimini kullanmıyoruz. Yaklaşık 180 kelimenin altında hacime sahip projeler için minimum bir sabit ücret uyguluyoruz.

Her bir proje kendine özgü unsurlar taşıdığından, çeviri projelerinizin maliyetini belirlemek için e-posta gönderek fiyat alabilirsinz.

Masaüstü yayıncılık, sözlü çeviri ve diğer hizmetlerimizin birçoğu saat ücreti üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Bir saatin altındaki kısa projeler için minimum ücret uyguluyoruz.

Bu işinizin aciliyetine bağlıdır. Bir metnin çevirisi aynı gün içerisinde istendiğinde toplam tutar üzerinden %50 oranında ilave bir ücret alınacaktır.

Fiyat almak için ek kısmına belgeyi ekleyerek ve irtibat bilgileriniz ile hangi dillerde çeviri istediğinizi belirterek info[at]kalitetercume.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olarak; belgenizin çevrilmesini istediğiniz hedef dili ve irtibat bilgilerinizi de belirterek (telefon numarası, e-posta, adres, şirket detayları v.s.) +90 324 327 15 11 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

En geç bir saat içerisinde size fiyat teklifimizi sunarız.

Kaynak materyalin çevirisi ve yerelleştirilmesi için fiyat ve süre bilgisi istenildiğinde, dosyalar incelenir ve analiz edilir. Size sunulacak rapor veya fiyat teklifi şu bilgileri içerir:

 • Maliyet dökümü
 • Teslim süresi bilgisi
 • Kullanılacak kaynaklar (tercüman, editör, yerelleştirme mühendisleri, masaüstü yayıncılık ve kalite güvence uzmanları)
 • Görüşülmesi gereken hususlar

Belgeniz eğer bir Microsoft Word belgesi ise Word Tools (Araçlar) menüsünden veya ekranın sol alt köşesinde yer alan "Word Count" (Sözcük sayımı) işlevini kullanarak bulabilirsiniz. Eğer belgeniz başka bir formatta ise (basılı metin, HTML, PHP, ASP, v.s.) belgenizi bize e-posta veya faks ile ulaştırabilirsiniz. Dosya hacmini belirleyip size teklif verebiliriz.

Ödemeleri aşağıdaki para transferi kanalları ile kabul ediyoruz:

 • Elden
 • Havale/EFT
 • Kredi Kartı
 • Western Union
 • Paypal
 • Skrill

İlk kez çalışacağımız müşterilerimizden toplam ücretin yarısını proje başlamadan önce, kalan yarısının ödemesini ise proje tamamlandıktan sonra talep ediyoruz.

Çevirilerini düzenli olarak Kalite Tercüme'ye yaptıran müşterilerimiz, keseceğimiz fatura tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeleri yapmaktadırlar.

Kalite Tercüme çalışanları dosyalarınızın gizliliğinin önemli olduğunu bilmektedir ve büromuzda, proje içeriğinizin tüm çeviri hizmeti süreci boyunca her açıdan gizli kalmasını sağlayacak en üst düzeyde teknik, profesyonel ve etik standartlar uygulanmaktadır.

Kalite Tercüme için çalışan tüm ofis içi personel ve serbest tercümanlar imzalanan gizlilik anlaşmaları ile sıkı yasal prosedürlere tabidirler ve kendileri ile çalışmaya başlamadan önce bu şart ve koşullarımızı kabul etmektedirler. Tercümanlarımız ve çalışanlarımız gizlilik gerektiren müşteriye özel bilgileri korumada duyarlılık gösterirler. İstediğiniz takdirde sizinle de bir Gizlilik Anlaşması imzalamaktan memnuniyet duyarız.

Bilgi ve veri güvenliğini kendi sunucularımız üzerinden sağlıyoruz. Güvenli sunucu ne demektir? Güvenli sunucu iki bilgisayar arasında şifreli bir bağlantı ile veri alışverişine imkan tanıyan sistemdir. Sunucumuzda 128-bit şifreleme kullanılmaktadır ve bu şifreleme yönteminin güvenlik düzeyi yüksektir.

Gizlilik hususunda daha ayrıntılı bilgi almak için Gizlilik Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kalite Tercüme'ye teslim ettiğiniz sizinle veya başkaları ile ilgili kişisel bilgiler/veriler öncelikle sizin izniniz alınmadan üçüncü taraflara açıklanmamaktadır. Emanet ettiğiniz tüm bilgi, veri ve belgeler tamamen gizli tutulmaktadır ve hiçbir şekilde online bir sunucuda saklanmamaktadır.

Ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Masaüstü yayıncılık metinlerin, resimlerin, grafiklerin veya şekillerin kağıda veya elektronik bir ortama aktarılmadan önce çeşitli yazılımlar kullanılarak formatının düzenlenmesi işlemlerini ve grafiklerin yerelleştirilmesini içerir.

Belgelerin orijinal yerleşim ve formatını mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Kaynak dosyaların stil ve formatını değiştirmeden orijinal belgedeki metnin üzerine yazarak çevirisini gerçekleştiriyoruz.

CAT (Computer Aided Translation) veya Bilgisayar Destekli Çeviri aracı çeviri sürecinde tercümanı destekleyen ve çeviri hızını arttıran bir teknolojidir. CAT araçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Çeviri hafızası araçları
 • Terminoloji araçları
 • Yazılım lokalizasyon araçları

Çeviri hafızası (TM), makine çevirisi ile karıştırılmamalıdır. Bu iki sistem birbirinden çok farklıdır. Makine çevirisinde metni çeviri programı tercüme eder. Çeviri hafızası sistemlerinde, program otomatik çeviri yapmaz, sadece bilgisayar tercüme edilen cümleleri bir veritabanında saklar. Benzer içerikli başka projelerde bu cümleleri belirli benzeşme yüzdeleriyle tercümanın bilgisine sunar ve tercümanı destekler. Çeviri hafızası sayesinde önceden çevrilmiş benzer ifade ya da cümleler kullanılarak çeviride iç tutarlılık sağlanır.

Bir ürünün (yazılım, web sitesi, on-line yardım, dokümantasyon) kaynak dilden kullanılacağı hedef dile ve hedef kültüre linguistik ve kültürel açıdan uyumlu olmasını sağlamak da dahil olmak üzere adapte edilmesidir. Lokalizasyon (aynı zamanda L10n olarak da bilinmektedir) bir ürünün dünyanın farklı bir ülkesinde, farklı kültüre sahip veya farklı bölgesindeki müşteriler için değiştirilmesi işlemidir. Lokalizasyon kültürel adaptasyon ve yerel kültürle ilgili bilgi birikimi gerektirdiğinden çevirinin ötesinde bir çalışmadır.

Lokalizasyon çeviriden daha fazlasıdır. Çeviri yalnızca lokalizasyon prosesinin bir aşamasıdır. Lokalizasyon prosesi bir ürüne ait metinlerin çevirisi yapıldıktan sonra da devam eder. Çevirisi yapılan metin yazılım uygulamasına geri yüklenir ve hedef dil okuyucularının ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde grafikler adapte edilir, kullanıcı arayüzü yapısında gerekli ise değişiklikler yapılır, yazılım test edilir ve nihai Kalite Güvencesi prosesi gerçekleştirilir.

Bu terimler için birçok tanım bulunmaktadır. Zaman zaman birbiri yerine kullanılarak kavram kargaşasına sebep olabilmektedir.

Yazılım ve web sitesi bağlamında;

Küreselleştirme websitenizin veya yazılımınızın küresel pazar için tümüyle adaptasyonu sürecini ifade etmektedir. Bu terim genel olarak bunun gerçekleştirilmesi için gereken ticari, teknik ve linguistik faaliyetlerden bahsedilirken kullanılmaktadır.

Uluslararasılaştırma bir web sitesi veya yazılımın yeniden tasarım yapılmasına ihtiyaç kalmayacak şekilde birden fazla lisanda ve kültürel yapıya uygun şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi için genelleştirilmesi işlemidir. Bu süreç tasarım ve geliştirme safhasında yer alır.

Lokalizasyon web sitesinin veya yazılımın kullanılacağı ülke veya bölgeye uygun olarak linguistik ve kültürel açıdan adaptasyonu sürecidir.

Kısaca, bir web sitesini lokalize etmeden önce uluslararasılaştırırsınız. Websitenizin küreselleştirilmesi ise projenin tamamının gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Bu kısaltmalar küreselleştirme (g11n), uluslararasılaştırma (i18n) ve lokalizasyon (L10n) için kullanılmaktadır. İçerisindeki rakamlar kelimenin ilk harfi ile son harfi arasındaki harf sayısına karşılık gelmektedir. Örneğin uluslararasılaştırmada “Internationalization” "i" ile "n" arasında 18 harf bulunmaktadır.

Kalite Tercüme hem PC hemde MAC platformlarını desteklemektedir. Aynı zamanda geniş bir işletim sistemi ve masaüstü yayıncılık yazılımı yelpazesini de destekliyoruz. Projelerinize hitap edebilme kabiliyetimiz konusunda teknik sorularınız olması halinde ayrıntıları görüşmek üzere lütfen bizimle irtibat kurunuz.

Düşünce, öneri ve sorularınız için info[at]kalitetercume.com.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sistem Nasıl Çalışır?

Tüm belgeleriniz ve çevirileriniz kendi sunucularımızda saklı kalır. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde mobil cihazlardan verilerinize ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz Hizmet

7 gün 24 saat sorunsuz ve kesintisiz olarak bize ulaşabilirsiniz. Şirketinizin proje yöneticileri ile kendi proje yöneticilerimiz arasında etkin, hızlı ve verimli bir iletişim tesis ediyoruz.

Profesyonel Tercümanlar

Ekibimiz dil yetkinliklerinin yanı sıra kendi uzmanlık alanlarında iş ve çeviri tecrübesi kazanmış, lisansüstü eğitim derecelerine sahip 500+ tercümandan oluşmaktadır.