Tıp ve Eczacılık Çevirileri

Kalite Tercüme, Türkiye'de ve tüm dünya genelinde üniversitelere, hastanelere, medikal kuruluşlara, ilaç firmalarına, biyoeczacılık, biyoteknoloji ve klinik araştırma şirketlerine kapsamlı çeviri hizmetleri vermektedir. Medikal çevirileri, sadece asıl mesleği hekimlik/eczacılık olan tercümanlar ile yapıyoruz. Hatalı medikal çeviriler ciddi tıbbi ve hukuki sonuçlar doğurabilir; bu nedenle Kalite Tercüme medikal çevirileri katı bir kalite kontrol sürecinden geçirmektedir. Medikal çevirilerde gizliliği korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bunun için müşteri tarafından talep edilmesi durumda bir gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz.

Tıp

Anatomi, biyofizik, biyoistatistik, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji, mikrobiyoloji, tıp eğitimi ve bilişimi, tıp tarihi ve etik, acil tıp, adli tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, halk sağlığı, iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, radyoloji, psikiyatri, solunum ve bağışıklık sistemleri, spor hekimliği, farmakoloji, genetik, aile hekimliği, enfeksiyon hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, patoloji ve üroloji gibi geniş bir yelpazedeki dokümanların çevirisinde deneyim sahibiyiz. Türkiye'deki üniversitelerin tüm tıp fakültelerinde çalışan akademisyenlere ve sağlık çalışanlarına akademik çeviriler yapmaktayız.

Tercümesini yaptığımız tıp metinleri:

 • Akademik makaleler
 • Aşı kayıtları
 • Bültenler
 • Ders notları
 • Doktor ve hasta eğitim materyalleri
 • Doktor reçeteleri
 • Etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar)
 • Epikriz raporları
 • Hasta bilgi broşürü
 • Hasta hakları
 • Hastane taburcu belgeleri
 • İdare onay dosyaları
 • İnternet siteleri
 • Kısa ürün bilgisi
 • Kitaplar
 • Kitapçıklar
 • Monografiler
 • Sunumlar
 • Tıbbi kayıtlar

 

Eczacılık

Kalite Tercüme Medikal ve Eczacılık Çeviri Ekibi, bir ilaç firmasının iş döngüsünün bütün aşamalarında ihtiyaç duyacağı tüm çevirileri karşılamaktadır. Çevirilerimiz yeni ilaç geliştirme, klinik çalışmalar, pazarlama sonrası anketler, pazarlama verileri ve eğitim materyalleri aşamalarını kapsamaktadır.

İlaç sektörü daha rekabetçi bir sektör haline geldiğinden ve yasal mevzuat gereklilikleri daha da karmaşıklaştığından, bu şartları karşılayabilecek bir dil ortağına ihtiyacınız var. Özelleşmiş, yüksek kaliteli ve çok dilli çözümlerimizle size destek verelim.

Tercümesini yaptığımız eczacılık metinleri:

 • Ambalajlama ve etiketleme
 • Akademik makaleler
 • Akademik sunum
 • Araştırma ve geliştirme
 • Araştırmacı broşürü
 • Basın bültenleri
 • Broşürler
 • Farmakolojik klinik deney ve rapor çevirisi
 • Hasta bilgilendirme broşürü
 • İlaç dağıtım ve pazarlama belgeleri
 • İlaç patenti
 • İlaç ruhsat onayı
 • İlaç üretim süreçleri
 • Kılavuzlar
 • Klinik çalışma protokolleri (CRF)
 • Klinik çalışma verileri
 • Klinik test raporları
 • Mevzuat (AB mevzuatı, uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları)
 • Pazarlama materyalleri
 • Prospektüs
 • Reçete
 • Reçetesiz ilaç
 • Sağlık ekonomisi araştırmaları
 • Tez
 • Tez özeti
 • Ürün etiketleme
 • Ürün katalogları
 • Ürün lansmanları
 • Ürün özellikleri özeti
 • Vaka raporu formları

 

Medikal Cihazlar

Medikal cihaz ve in vitro teşhis cihazı üreticileri yoğun devlet düzenleme ve denetimlerinin olduğu bir ortamda çalışırlar. Cihazlarını uluslararası pazarlarda pazarlayabilmeleri için hedef ülkedeki mevcut mevzuata uymak zorundadırlar. Bu da o ülkenin ana dilindeki ilgili mevzuata, içeriğe ve terminolojiye hâkim olmayı gerektirir.

Uluslararası Mevzuata Uygunluk

Avrupa Birliği’nde üreticiler ürünlerini pazara çıkarmadan önce CE işaretli uygunluk etiketini almak zorundadırlar. Bu sertifikasyon Tıbbi Cihazlar Direktifi (Medical Devices Directive (MDD, Directive 93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi (Active Implantable Medical Devices Directive (AIMDD, Directive 90/385/EEC), In Vitro Teşhis Direktifi (In Vitro Diagnostic Directive, IVDD, Directive 98/79/EC) gibi ilgili direktiflerin gerekliliklerinin karşılandığının da bir göstergesidir. Benzer gereklilikler diğer ülkelerde de aranmaktadır.

Mevzuata uygunluğun yönetimi tıbbi cihaz şirketlerinin dikkat etmesi gereken en kritik hususlardan birisidir. Küçük bir hata bile düzenleyici makamların onayını ve bunun sonucunda bir ürünün pazara sürülmesini geciktirebilir. Tıbbi cihazlara ait çevirilerdeki kalite sorunları ürünlerin geç pazara çıkarılmasına, ürünlerin toplatılmasına ve ürün sorumluluğu davalarına neden olabilir. Tüm bu hayati hususlar medikal cihaz şirketlerinin doğru tercüme bürolarıyla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.

 

Klinik Araştırmalar

Dil ve çeviri hizmetleri klinik araştırmalarda giderek daha çok rol oynamaktadır. Uluslararası çapta gerçekleştirilen klinik çalışmaların sayısı artış göstermektedir. Dolayısıyla klinik çalışma materyallerinin tercümesi pek çok araştırma projesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Tercümesini yaptığımız klinik araştırma metinleri:

 • Aşı araştırmaları
 • Bilgilendirilmiş onam formları
 • Bilimsel makaleler
 • Denek günlükleri
 • Diagnostik araştırmalar
 • Etik kurulu yazıları
 • Farmakovijilans materyali
 • Hasta anketleri
 • Hasta ve hekim eğitim materyalleri
 • Hastanın bildirdiği sonuç verileri (PRO)
 • Hasta günlükleri
 • Işın tedavisi araştırmaları
 • Klinik araştırmalarda kullanılan formlar
 • Klinik protokolleri
 • Klinik sözleşmeler
 • Olgu rapor formu (CRF)
 • Olumsuz vakalar
 • Patentler
 • PRO/Epro araçları ve ölçekleri
 • Protokoller
 • Tüketici ilaç bilgileri (CMI)
 • Vaka raporu formları
 • Yaşam kalitesi anketleri

Tercümesini yaptığımız beslenme ve diyet metinleri:

 • Bebek beslenmesi
 • Beslenme
 • Yiyecek ve içecek

Sistem Nasıl Çalışır?

Tüm belgeleriniz ve çevirileriniz kendi sunucularımızda saklı kalır. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde mobil cihazlardan verilerinize ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz Hizmet

7 gün 24 saat sorunsuz ve kesintisiz olarak bize ulaşabilirsiniz. Şirketinizin proje yöneticileri ile kendi proje yöneticilerimiz arasında etkin, hızlı ve verimli bir iletişim tesis ediyoruz.

Profesyonel Tercümanlar

Ekibimiz dil yetkinliklerinin yanı sıra kendi uzmanlık alanlarında iş ve çeviri tecrübesi kazanmış, lisansüstü eğitim derecelerine sahip 500+ tercümandan oluşmaktadır.