fbpx

1. Lokalizasyon (yerelleştirme) nedir?

Lokalizasyon (yerelleştirme) bir ürünün (yazılım, web sitesi, çevrimiçi yardım, dokümantasyon vb.) linguistik ve kültürel açıdan uyumlu olması sağlanarak kaynak dilden kullanılacağı hedef dile ve hedef kültüre adapte edilmesi işlemidir. Lokalizasyonda ilgili ürün dünyanın farklı bir ülkesinde, farklı kültüre sahip müşterilere hitap edecek şekilde uyarlanır. Lokalizasyon kültürel adaptasyon ve yerel kültürle ilgili bilgi birikimi gerektirdiğinden çevirinin ötesinde bir çalışmadır.

2. Çeviri ile lokalizasyon arasındaki fark nedir?

Lokalizasyon çeviriden daha fazlasıdır. Çeviri yalnızca lokalizasyon prosesinin bir aşamasıdır. Lokalizasyon prosesi bir ürüne ait metinlerin çevirisi yapıldıktan sonra da devam eder. Çevirisi yapılan metin yazılım uygulamasına geri yüklenir, grafikler hedef dil okuyucularının ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde adapte edilir, kullanıcı arayüzü yapısında gerekli değişiklikler yapılır, yazılım test edilir ve nihai kalite güvencesi prosesi gerçekleştirilir.

3. Küreselleştirme, uluslararasılaştırma ve lokalizasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bu terimlerle ilgili çok sayıda tanım mevcuttur ve bu terimler zaman zaman birbirinin yerine kullanılarak kavram kargaşasına sebep olabilmektedir.
Yazılım ve web sitesi bağlamında ilgili terimler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
Küreselleştirme, web sitenizin veya yazılımınızın tümüyle küresel pazara adaptasyonu sürecini ifade etmektedir. Bu terim, genel olarak söz konusu adaptasyonun gerçekleştirilmesi için gereken ticari, teknik ve linguistik faaliyetlerden bahsedilirken kullanılmaktadır. 
Uluslararasılaştırma,
bir web sitesi veya yazılımın yeniden tasarım yapılmasına ihtiyaç kalmayacak şekilde birden fazla lisanda ve kültürel yapıya uygun şekilde kullanıma hazır hâle getirilmesi için genelleştirilmesi işlemidir. Bu süreç tasarım ve geliştirme aşamasında yer alır. 
Lokalizasyon,
web sitesinin veya yazılımın, kullanılacağı ülke veya bölgeye uygun olarak linguistik ve kültürel açıdan adaptasyonu sürecidir. 
Kısaca, bir web sitesini lokalize etmeden önce uluslararasılaştırma yaparsınız. Web sitenizin küreselleştirilmesi ise projenin tamamının gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

4. g11n, i18n ve L10n kısaltmaları ne anlama gelmektedir?

Bu kısaltmalar küreselleştirme (g11n), uluslararasılaştırma (i18n) ve lokalizasyon (L10n) için kullanılmaktadır. Kısaltmalarda yer alan rakamlar kelimenin ilk harfi ile son harfi arasındaki harf sayısına karşılık gelmektedir. Örneğin uluslararasılaştırmanın İngilizce karşılığı olan “internationalization” ifadesinde “i” ile “n” arasında 18 harf bulunmaktadır.