fbpx
Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi: 30.06.2020

Giriş

Kalite Tercüme olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz kapsamında hangi verileri topladığımız, veri toplamamızın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak sizi aydınlatmak üzere bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve bu verilerin korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://kalitetercume.com.tr (“İnternet Sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız İnternet Sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet Sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine giden bağlantılar içerebilir. Gizlilik Politikamız bu internet siteleri için geçerli değildir ve bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

Topladığımız veriler

İnternet Sitemizdeki içeriklere yorum yaparken bize doğrudan ad, soyadı ve e-posta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Haber bültenimize abone olmayı tercih ederseniz bize doğrudan ad, soyadı ve e-posta adresiniz gibi veriler sağlarsınız. İnternet Sitemizden iletişim formunu kullanırsanız bize doğrudan ad, soyadı, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi veriler sağlarsınız. İnternet Sitemizdeki fiyat teklif formundan fiyat talebinde bulunursanız bize doğrudan ad, soyadı, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve çeviri dosyanız gibi veriler sağlarsınız. İnternet Sitemizdeki kariyer formlarından herhangi birini kullanırsanız bize CV dosyalarında bildirdiğiniz kişisel bilgileriniz gibi veriler sağlarsınız.

Ayrıca İnternet Sitemizdeki içeriklere yorum yaptığınızda IP adresinizi topluyoruz.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri göndermek için kullanıyoruz. Ayrıca kariyer formlarından sağladığınız verileri İnsan Kaynakları departmanımızda iş başvurularınızı değerlendirmek için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıdır.

IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Yorum yaparken doğrudan paylaştığınız verileri İnternet Sitemiz kullanımda olduğu sürece sistemlerimizde saklıyoruz.
Haber bültenimize abone olurken doğrudan paylaştığınız veriler siz abonelikten ayrılana kadar sistemlerimizde saklanır.

IP adresiniz, sistemlerimizde 1 yıl saklanır. CV dosyalarınız, sistemlerimizde 2 yıl saklanır. Fiyat teklifi almak için gönderdiğiniz çeviri dosyalarınız fiyat teklifinin size sunulmasının ardından bizimle çalışmak istemediğiniz takdirde hemen silinir.

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmî merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.
Yalnızca dil tercihleriniz için kullanıcı arayüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz. Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Yaş sınırı

İnternet Sitemizin 12 yaşındaki veya üzerindeki kişilere sunulması amaçlanmıştır ve en az 12 yaşında değilseniz sitemizi kullanmamalısınız. 12 yaşından küçüklere ait kişisel verileri işlediğimizden haberdar olursak bu kişisel verileri hemen sileceğiz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı info@kalitetercume.com.tr adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyaları talep etme hakkı
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların ilgili amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler

Gizlilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda size bunları bildireceğiz.

Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız ve yorumlarınız için info@kalitetercume.com.tr adresinden veya aşağıdaki posta adresinden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Kalite Tercüme

Posta adresi: Bahçelievler Mah. GMK Bulvarı 18. Cadde Aksa Sitesi A-3 Blok Kat: 5 Daire: 32 Yenişehir/MERSİN, TÜRKİYE