fbpx
Kullanım Koşulları

Son güncelleme tarihi: 14.07.2020

kalitetercume.com.tr alan adı (kısaca “Kalite Tercüme”) altında gerçekleştireceğiniz kullanım ve ziyaretler, Kalite Tercüme Kullanım Koşulları’ndaki şartlara tabidir.

1) Kalite Tercüme’yi kullanarak ve ziyaret ederek Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş olursunuz.

2) Kalite Tercüme’yi kullanmak, blog yazılarına yorum yapmak ve Kalite Tercüme’yi ziyaret etmek için üye olmanız zorunlu değildir.

3) Kalite Tercüme’ye yorum yapmak için blog yazılarının alt kısmında yer alan “Yorum Yazın” formunu kullanarak ad, soyadı ve e-posta adresi bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır.

4) Kalite Tercüme’deki yenilikler, kampanyalar ve diğer konulardaki reklam ve duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten formunu kullanarak abone olabilirsiniz. Kalite Tercüme’ye abone olduğunuzda ilgili e-posta adresine e-posta gönderilmesine izin vermiş olursunuz.

5) Kalite Tercüme E-Bülten aboneliğinizden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Abonelikten ayrılırsanız daha sonra yeniden abone olabilirsiniz.

6) Kalite Tercüme’nin herhangi bir sebep göstermeksizin aboneliğinize son verme veya abonelikten silme yetkisi olduğunu kabul etmiş olursunuz.

7) E-posta adresinizle Kalite Tercüme üzerinde içeriklere yorum yazılması dâhil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım sizin sorumluluğunuzdadır.

8) Kalite Tercüme’yi ziyaret ederken ve kullanırken bu Kullanım Koşulları’na, tarafımızdan yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü diğer kullanım koşulları ve politikalara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmalı ve diğer kullanıcıların Kalite Tercüme’yi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hâle getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.

9) Kullanım Koşulları’na aykırı hareket etmeniz, Kalite Tercüme’yi kullanırken ya da Kalite Tercüme üzerinde bulunan formları doldururken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması ya da Kalite Tercüme’yi kötü niyetli şekilde kullanmanız durumunda Kalite Tercüme’nin gerekli görmesi hâlinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kalite Tercüme’yi kullanmanızı engelleyebiliriz. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

10) Temsili fotoğraflar hariç olmak üzere ve bu fotoğrafların hak sahiplerinin talepleri üzerine koşulsuz kaldırılabileceği taahhüdüyle Kalite Tercüme’de yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim ve yazı dâhil tüm diğer içerikler ile Kalite Tercüme markaları ve kalitetercume.com.tr alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları KALİTE TERCÜME’ye (“Biz”, “Tarafımız”, “Bizim”) aittir veya tarafımızdan bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle, söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, bunlardan temsil suretiyle faydalanılamaz ve bunlar işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi hâlde, tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma haklarımız saklıdır.

11) Kalite Tercüme’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi ya da herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.

12) Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sebeple, verilerinizi korumak üzere kendi önlemlerinizi almanızı öneriyoruz.

13) Kalite Tercüme’yi ve Kalite Tercüme’deki yazı ve hizmetlerin yapısını size önceden bildirmeksizin dilediğimiz zaman değiştirebilir ve geçici veya kalıcı olarak sonlandırabiliriz.

14) Kalite Tercüme’de yer alan içerik, hizmet, imkân ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Kalite Tercüme üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.

15) Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstereceğiz. Ancak verilerinizi sakladığımız sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi hâlinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

16) Kalite Tercüme’de yer alan reklamlara veya tanıtım e-postalarımıza üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve bağlantıları dâhil edebiliriz. Bu bağlantılara tıklayarak diğer internet sitelerine girmeniz hâlinde söz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığından bunlar için bu Kullanım Koşulları geçerli olmayacaktır. Bu nedenle, bağlantı verilen internet sitelerini ve uygulamaları ziyaret etmeniz hâlinde bunların kullanım şartları ve gizlilik politikalarını da gözden geçirmenizi öneriyoruz.

17) Size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmemiz için Kalite Tercüme’de bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, site kullanım verilerini analiz etme amaçlı JavaScript kodları veya benzer iz sürme verileri yerleştirilebilir. Ancak bunlar basit metin dosyalarından ibaret olup kimlik ve başkaca özel bilgi içermemektedir.

18) Kalite Tercüme’yi kullanırken doğrudan paylaştığınız e-posta adresi, ad ve soyadı, şirket bilgisi ve benzeri tüm verileri topluyor ve hizmet sunabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Kalite Tercüme’yi kullanırken otomatik olarak IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve benzeri log bilgilerini ve buna benzer verileri anonim olarak saklıyoruz. Otomatik olarak topladığımız verilerden IP adresinizi yasal süre boyunca, diğerlerini ise hizmetlerimiz için gereken süre boyunca saklıyoruz.

19) Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kullanım Koşulları’nın ifasını sağlamak; size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.

20) info@kalitetercume.com.tr adresimize e-posta göndererek kişisel verilerinizle ilgili olarak şu haklarınızdan yararlanabilirsiniz:

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

21) Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi hâlinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.

22) Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve MERSİN Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

23) Kullanım Koşulları, Kalite Tercüme tarafından size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğinden Kullanım Koşulları’nı Kalite Tercüme’yi her kullandığınızda gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Kalite Tercüme
Adres: Bahçelievler Mah. GMK Bulvarı 18. Cadde Aksa Sitesi A-3 Blok Kat: 5 Daire: 32 Yenişehir/Mersin, TÜRKİYE
E-posta: info@kalitetercume.com.tr